Bruker- og pårørendeportalen, selvhjelpsplakaten, tjenesteguide og kunnskapsformidleren på

rus-, avhengighet og psykisk helsefeltet: 

Velkommen til Recoveryportalen

BRUKER OG PÅRØRENDEPORTALEN


På Recoveryportalen kan du finne aktuelle artikler, forskning og annet relevant innhold. 

SELVHJELPSPLAKATEN


På Recoveryportalen finner du informasjon om supplerende lavterskeltilbud på
rus-, avhengighet og psykisk helsefeltet.

Pga. Covid-19 har tilbyderne ulike smitteverntiltak som gjør det vanskelig å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Vi har derfor valgt å fjerne arrangementetene inntil videre, og viser til tilbydernes egne informasjonskanaler.  

Kontakt oss om du ønsker å legge tilbud inn i oversikten.

TJENESTEGUIDE 

På Recoveryportalen kan du lese om tjenester du kanskje ikke kjente til. Skal du etablere eller utvikle et nytt tjenestetilbud?

La deg inspirere, engasjere og motivere.

HVERSÅGOD - SCENEN ER DIN

Er du bruker av ulike tjenester innen rus-, avhengighet eller psykisk helse? Er du ansatt i tjenestene? 

Sett lys på gode tjenester, manglende prioriteringer, utfordringer i hjelpeapparatet. Presenter de gode løsningene og den gode historien. Inspirer, engasjer eller provoser.


SISTE NYTT FRA RECOVERYPORTALEN

 

Uansett om du er tjenestemottaker, pårørende eller tjenesteyter vil du helt sikkert finne interessante og engasjerende temaer i KoRus Sør sin podcast. Beskrivelsen under er hentet fra KoRus Sør sin nettside.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER