AKTUELT

Aktuelle artikler og poster fra Recoveryportalen på Facebook
 


Politiet i Telemark mistenker at stoffet Fentanyl nå er i omløp i Grenland.

Brukerundersøkelsen blant ungdom, Ungdata, kartlegger oppvekstvilkårene blant barn og ungdom. Undersøkelsen gjøres i skoletiden. Det betyr at ungdom som ikke er på skolen den aktuelle dagen utelates fra undersøkelsen, men spesielt bemerkelsesverdig er det kanskje at ungdom som dropper ut av skoleløpet heller ikke er med i kartleggingen.

Rusreformutvalget leverte på slutten av 2019 sin NOU, Rusreform - fra straff til hjelp.
Utredningen skapte debatt allerede før arbeidet hadde startet ved at utvalgets sammensetning ble kritisert. Når forslaget til Rusreformutvalget nå er ute på høring har fremdeles ikke debatten stilnet.

Tankene vandrer kanskje automatisk til bruk av illegale rusmidler, men for de aller fleste er det kanskje andre, mer sosialt aksepterte handlinger som utvikler seg til å bli et destruktivt mønster?