Bruker- og pårørendeportalen, selvhjelpsplakaten, tjenesteguide og kunnskapsformidleren på
rus-, avhengighet og psykisk helsefeltet: 


Velkommen til Recoveryportalen
BRUKER OG PÅRØRENDEPORTALEN

Om du er bruker, tjenestemottaker eller pårørende til noen med rus-, anvhengighet eller psykiske helseplager kan du finne artikler, forskning og annet relevant innhold her på Recoveryportalen.


 


SELVHJELPSPLAKATEN

Det finner mange gode supplerende tilbud på rus-, avhengighet og psykisk helsefeltet. På Recoveryportalen finner du informasjon om selvhjelpsgrupper, organisasjoner og foreningers tilbud.
TJENESTEGUIDE

På Recoveryportalen kan du lese om tjenester du kanskje ikke kjente til. Skal du etablere eller utvikle et nytt tjenestetilbud?
La deg inspirere.