Avhengighet: funksjon og motivasjon 

12.02.2020
ℹ Utvikling av avhengighet kan innimellom virke som en uforståelig prosess... Kortfilmen "Nuggets" illustrerer virkning og motivasjon for å opprettholde avhengigheten, på en enkel måte.

Tankene vandrer kanskje automatisk til bruk av illegale rusmidler, men for de aller fleste er det kanskje andre, mer sosialt aksepterte handlinger som utvikler seg til å bli et destruktivt mønster?

------------------------------------------------------------------------✅ Lik, følg og del Recoveryportalen for å spre kunnskap og informasjon om tilbud til tjenestemottakere, pårørende og ansatte innen rus og psykisk helsefeltet.