Betydelig økning i bruken av cannabis blant ungdom

12.02.2020

Brukerundersøkelsen blant ungdom, Ungdata, kartlegger oppvekstvilkårene blant barn og ungdom. Undersøkelsen gjøres i skoletiden. Det betyr at ungdom som ikke er på skolen den aktuelle dagen utelates fra undersøkelsen, men spesielt bemerkelsesverdig er det kanskje at ungdom som dropper ut av skoleløpet heller ikke er med i kartleggingen. 

Er resultatet da representativt for situasjonen, når to grupper kartlegges:
1) De som GÅR på skolen/ER i utdanning.
2) De som MØTER OPP på skolen.

Narkotikapolitikk.no har i en artikkel vist til at Rusreformutvalgets bruk av undersøkelsen gjør at de feilinformerer om status blant ungdom og rusmidler.