Brukermedvirkning - Historisk og politisk utvikling

26.05.2021

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har invitert medforfatter Kari Tove Elvebakken til webinar for å snakke om hennes bidrag i boken
Kritiske perspektiver på brukermedvirkning.

Se webinaret her