Koronaviruset - Barn og unges rett til dagtilbud

18.03.2020

Helsedirektoratet: "Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud"
(Helsedirektoratet, 2020, Koronavirus - beslutninger og anbefalinger, kap.6)

Videre skriver de at:

"Ved stengning av skoler og barnehager og andre alminnelige tilbud til barn (idrett mm), vil barn av psykisk syke (og rusproblematikk) være med disse gjennom døgnet. Det er en bekymring at disse foreldrene ikke vil mestre døgnkontinuerlig omsorgsbyrde og at det er økt fare for omsorgssvikt og symptomtrykk hos foreldrene.

Det anbefales at det tydeliggjøres overfor skoleledelsen i kommunene at barn av psykisk syke og de med ruslidelse, får muligheten til å være på skolen og i barnehagen på lik linje med barn av personer med samfunnskritiske oppgaver. Denne vurderingen kan også skje ved at kontaktlærer som kjenner elev og familien kontakter disse og sier at elev skal komme til skolen/barnehage."

Fagrådet trekker også frem andre tjenester som er aktuelle for barn:

"Barn som har det vanskelig hjemme trenger å bli fortalt at det er hjelp å få. Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321. Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: www.korspahalsen.no , Mental Helses www.sidetmedord.no eller Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no".

Uansett om du er tjenestemottaker, pårørende eller tjenesteyter vil du helt sikkert finne interessante og engasjerende temaer i KoRus Sør sin podcast. Beskrivelsen under er hentet fra KoRus Sør sin nettside.