Koronaviruset - Test deg selv (norsk)

19.03.2020

Norsk medisinfaglig personell anbefaler også webbaserte koronasjekk-tjenester.

Som forventet fikk Recoveryportalen en del reaksjoner fra helsepersonell da vi anbefalte Region Stockholm sin testløsning. Recoveryportalen etterstreber imidlertid god kildekritikk, og forsøker derfor å holde seg til seriøse aktører, helst offentlige instanser. 

De siste dagene har også flere med medisin- og helsefaglig kompetanse vist til webbaserte tester. Den svenske og norske tjenesten er utviklet for å avlaste landets leger og legevakter hvor kapasiteten utfordres. For mange vil en slik enkel screening kunne gi anbefalinger for om og når du skal kontakte helsepersonell.

For særlig sårbare grupper, som f.eks. rusavhengige, er forventet levetid 20 år lavere enn for gjennomsnittet. Årsaken til dette er blant annet at terskelen for å oppsøke medisinfaglig kompetanse er høyere, og man går lengre med symptomer som krever behandling. For flere er det kanskje ikke en prioritert oppgave å bestille, møte og betale for konsultasjoner hos fastlegen og en slik screening vil kunne synliggjøre behovet for den enkelte.  

Selv om nettbaserte løsninger aldri vil kunne erstatte fysiske konsultasjoner vil tjenestene for mange kunne gi veiledning ifht. symptomer, anbefalinger om tiltak og viktig (anonym) statistikk til myndighetene. 

Den norske løsningen finner du her (koronasjekk.no)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulike aktører om tjenesten: 

- "Koronasjekk.no er utvikla av en gruppe leger, sykepleiere og medisinstudenter, i håp om å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset i den norske befolkninga. Interkommunal enhet for samfunnshelse mener dette er et greit verktøy både for helsepersonell og innbyggere. Dette tilbudet kan ikke erstatte en konsultasjon med lege." (Flesberg kommune)

- "Legevakten (...) får svært mange telefoner nå om dagen. Mange kunne ha vært unngått hvis folk brukte nettsiden Koronasjekk.no først." (Vennesla kommune)

«Vi har fått enorm hjelp til brukertesting og kvalitetssikring av siden fra hundrevis av norske leger og sykepleiere fordelt over hele landet via lukkede Facebook-grupper. Responsen har vært konstruktiv, overveldende og utelukkende positiv
(Nils Christian Tvedt Karlsen, Lege)

- "Svarene du får vil bli de samme som står på Folkehelseinstituttet sine sider."
(Nils Christian Tvedt Karlsen, Lege)