Rusreformen:   kort oppsummert

13.02.2020

Rusreformutvalget leverte på slutten av 2019 sin NOU, Rusreform - fra straff til hjelp.
 Utredningen skapte debatt allerede før arbeidet hadde startet ved at utvalgets sammensetning ble kritisert. Når forslaget til Rusreformutvalget nå er ute på høring har fremdeles ikke debatten stilnet.


Rusreformen engasjerer og påvirker MANGE; rusavhengige, pårørende, politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner og øvrig fagfelt. 
 

Aftenpostens journalist presenterer, på en enkel måte, noen av hovedpunktene i NOU'en som er ute på høring.  


 Høringsfristen er 02.04.2020.

 

#Rusreformen #avhengiget #cannabis #narkotika #rus #unge #forebygging

-------------------------------------------------------------------

✅ Lik, følg og del Recoveryportalen for å spre kunnskap og informasjon om tilbud til tjenestemottakere, pårørende og ansatte innen rus og psykisk helsefeltet.