Værsågod - scenen er din!

04.03.2020

Recoveryportalen ønsker å gi deg mulighet til å inspirere, engasjerere, motivere og informere. Kanskje klarer du til og med til å provosere?
  

Ønsker du å fortelle om hva som har vært viktig eller vanskelig i din tilfriskningsprosess, hva som motiverte deg til endring, hvilke utfordringer eller positive opplevelser du har hatt i møte med hjelpe-/tjenesteapparatet eller forfatte noen tanker om politikk, fag eller trender innenfor et bestemt område? Scenen er din! Tar du utfordringen? 


Innlegg må være anonymisert, med mindre særlige grunner taler mot det.
Vi publiserer ikke navn på institusjoner o.l. og Recoveryportalen forbeholder seg retten til å kvalitetssikre innleggene 🙂


Send ditt innlegg til:
recoveryportalen@outlook.com