OM OSS


Recoveryportalen ble etablert for å gjøre informasjon og kunnskap om aktiviteter i brukerstyrte fellesskap tilgjengelig for ansatte i det offentlige hjelpeapparatet.

Recoveryportalen - Grenland ble lansert på Facebook og innleggene spres raskt, langt utover egne følgere.

Nettsiden Recoveryportalen lanseres i 2019 som et supplement til aktiviteten på Facebook og for å ivareta kildehenvisninger på en bedre måte enn hva Facebook tillater pr. d.d. 

Vi har som mål at det etableres en Recoveryportal for hvert fylke; om du ønsker hjelp til å etablere en portal for din region, ta kontakt med oss.


Med vennlig hilsen,

Recoveryportalen

.