REGISTRER TILBUD/TJENESTE (KORONA)

Her kan du registrere midlertidige endringer i lavterskeltjenestene i Grenlandsregionen. som følge av Koronaviruset.
Offentlige, private, ideelle eller frivillige er velkommen til å melde inn. 

Endringene blir samlet og publisert på Recoveryportalen og Facebook.
Kommuner og andre aktører kan videreformidle gjennom egne kanaler.   

Adresse:
Møllergata 113, 0179 Oslo

Telefonnummer:
(+47) 924 13 110

E-post:
mats1solum@gmail.com

Skype:
SKYPE.KONTAKT

Følg meg:
Facebook