REGISTRER TILBUD

Her kan du registrere informasjon om tilbud, tjenester og arrangementer i Grenlandsregionen som du ønsker publisert på Recoveryportalen. 

NBFor aktører med flere tilbud må skjemaet fylles ut en gang pr. tjeneste.

Pga. smittevern har flere gjort endringer av midlertidig karakter i tjenestetilbudet. Opplys gjerne om dette i siste felt. 

Telefonnummer:

(+47) 40 80 60 49

E-post:
post@recoveryportalen.no

Følg oss:

Facebook
Instagram